Om oss

Vi på BK Travel Solutions är ett glatt och härligt gäng som skräddarsyr researrangemang till grupper och företag över hela världen. Tillsammans brinner vi för att skapa oförglömliga reseupplevelser till våra kunder. Efter lång tid i branschen såg vi att det saknades en aktör med kvalité och fingertoppskänsla som största styrka. Detta kombinerat med en stor portion kärlek, respekt och erfarenhet gör oss till dem vi är idag. Vi har inte ambitionen att bli störst, men jobbar stenhårt på att vara bäst.
Styrelsens säte: Malmö
Organisationsnummer: 556784-6737

Affärsidé

BK Travel Solutions skräddarsyr och projektleder rese- och mötesarrangemang för företag och intresseföreningar I perfekt samklang med kundens syfte.

Trygghet och ansvar

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet. Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd av någon anledning. Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet på 08‑700 08 00.

Förteckning över svartlistade flygbolag

Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EU-förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt eller delvis förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner. Reseföretag är skyldiga att informera sina resenärer om denna lista. Förordningen uppdateras löpande, ofta två gånger per år.

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_sv

Länkar

Denna hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar har lagts in för att göra hemsidan så serviceinriktad som möjligt. Hemsidorna ägs och drivs av annan part än BK Travel Solutions. BK Travel Solutions lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa hemsidor. Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att BK Travel Solutions rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst, som erbjuds på denna hemsida och inte heller att BK Travel Solutions ansvarar för information som förekommer på hemsidan.

Observera att de hemsidor som länkarna leder till kan ha en policy vad gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess, som skiljer sig från vad som gäller för denna hemsida.

Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

Denna webbplats (www.bktravelsolutions.se) använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies få information om:
- att webbplatsen använder cookies,
- vad dessa cookies används till, samt godkänna användningen av cookies.

På denna webbplats används cookies för Google Analytics.

Om du inte vill acceptera cookies, kan du ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida använder sig av cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Genom att ange i webbläsaren att den ska ta emot cookies anses besökaren samtycka till användningen.
Om besökaren inte samtycker ska denna funktion i webbläsaren stängas av. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webbsidan att kunna utnyttjas till fullo.
Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor kan du läsa mer om hur du går till väga. 

Om du har några frågor om cookies på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgifter och ny dataskyddsförordning

På BK Travel Solutions webbplats kommer du att behöva lämna personuppgifter och eventuella kreditkortsuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att prenumerera på BK Travel Solutions nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna genomföra en transaktion som t.ex.

  • att kontrollera att köparen är den han/hon utger sig för att vara
  • att hjälpa dig med efterköpsservice
  • att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar
  • att prenumerera på nyhetsbrev
  • att uppgifter lämnas till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. att lämna passagerarnamn till flygbolaget vid bokning av flygbiljett eller
  • att kreditkortsuppgifter lämnas till kortföretag för att kunna genomföra betalning.

Medlemskap 

BK Travel Solutions är medlem i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, SRF (Svenska Resebranschföreningen) och Tysk-Svenska Handelskammaren. Vi är dessutom auktoriserade av IATA (International Air Transport Association) för försäljning av flygbiljetter.

Svenska Resebranschföreningen, SRF, är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att reseföretagets anställda har erfarenhet och utbildning och att företaget står för hög etik och moral.
SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym och runt 50% av alla researrangörer (undantag de största charterarrangörerna). SRF har cirka 260 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och har en affärsvolym på 42,9 mdr kr (år 2015.

Sponsring & CSR

I olika sammanhang har BK Travel Solutions sponsrat Lions i Malmö, Läxhjälpen, Barncancerfonden, Reseindustrins Barnfond och Friluftsfrämjandet.