Ett möte eller ett event börjar inte dag 1. Det börjar mycket tidigare än så - redan vid din inbjudan. Om innehållet och budskapet är tillräckligt intressant, ja då kommer deltagandet att bli överväldigande. Det slutar inte heller sista dagen. Hur länge du finns kvar i minnet beror hur budskap och innehåll paketerats och presenterats.

När de sex sinnena blir triggade och kittlade så blir också upplevelsen kraftigare. Vi ser till att ditt innehåll och budskap får en smak, en tonart och ett utseende som ligger i linje med företagets eller organisationens varumärke och värderingar samt, självklart, mötets syfte. Vi hjälper till att förmedla mötets budskap och innehåll i färg, form och innehåll, allt för att höja effekten och medvetenheten. Vi hjälper kunden att skapa bestående intryck som lämnar avtryck. Att, med små väl utvalda detaljer, förädla mötet före, under och efter stärker varumärket stärks ser till att budskapet når ända fram. Låt budskapet som du ska förmedla gå som en röd tråd genom hela projektet. Se till att deltagaren blir påmind och engagerad genom olika media under hela processen.

Branding

Vi hjälper er att förädla era möten så att varumärket stärks och budskapet når ända fram. Låt budskapet som du ska förmedla gå som en röd tråd genom hela projektet. Se till att deltagaren blir påmind och engagerad genom olika media under hela processen. Vi har utvecklat en kollektion av smarta trycksaker som bär ut ditt budskap och ger varje deltagare välbehövlig information - när den som bäst behövs. Före-, under- och efter mötet.

Pre

Före genomförandet skapar vi intresse kring resan, mötet eller eventet med teasers och inbjudningar.

During

Under genomförandet bär trycksakerna ditt budskap samt förtydligar syftet med mötet, samt skapar mervärden för deltagarna.

Post

Efter genomförandet har vi ett brett urval av trycksaker som fungerar som reminders för deltagarna som förlänger effekten av ditt möte.

Exempel på fiffiga trycksaker är;

 • Roll ups
 • Beach flags
 • Menyer
 • Bagagetags
 • Miniprogramkort
 • Deskskyltar
 • Nackskydd
 • Tackkort
 • Välkomstkort
 • Lämna-hemma-kort
 • Badgar
 • Drinkbiljetter
 • Servetter

Projektwebb & projektapp

Hur kommunicerar ni med era kunder, leverantörer, kollegor i samband med era mötes- och upplevelsearrangemang? Vem vet vad är den ständiga frågan och det administrativa arbetet i samband med ett event underskattas ofta. Vem ska göra vad? Hur når man ut till alla som är berörda snabbt, snyggt och kostnadseffektivt?
Vi låter helt enkelt BK Travel Solutions webbaserade projektwebb göra jobbet åt er.

 • Digitala inbjudningar snabbt och effektivt
 • Samla allt innehåll som är kopplat till arrangemanget på en anmälningswebb
 • Medger att utvalda personer får admin och kan korrigera & ändra på webben
  Full kontroll på allt som händer i projektet från start till mål.
 • Kostnadseffektivt, snabbt & enkelt.

BK Travel Solutions erbjuder, helt utan extra kostnad, våra kunder en s k projektwebb. Det är en webbaserad  informationssajt (eventuellt lösenordsskyddad) där allehanda information om resan och dess innehåll presenteras på ett enkelt sätt för alla berörda. På sajten finns också en kundanpassad anmälningsfunktion för deltagarna och det innebär att ansvarig kan få ut anmälningsinformation på ett smidigt, enkelt och överskådligt sätt. Projektwebben används med fördel innan, under och efter resan/eventet för att kommunicera ut information till deltagarna.
Projektwebben är ett sätt för oss på BK Travel Solutions att hjälpa ansvariga person genom att underlätta administrationen och minimera det manuella arbetet med resan/eventet.
Projektwebben kombineras en projektapp som tar vid när resan inleds. Appen innehåller information om resan och dess innehåll och erbjuder också push-notis-funktion.
För mer information besök http://projektwebb.bktravelsolutions.se/default

Utvärdering

Möten och upplevelser betraktas ofta som kostnader eller kanske som investeringar i bästa fall. Men är det kloka investeringar? Hur bra är era event & arrangemang? Frågan kan vara svår att besvara men frågan är av yttersta vikt. Självfallet vill man ju veta om investeringen betalar sig. Har ni mätt effekten? Kan mötena göras ännu bättre och mer effektiva?

Både BK Travel Solutions, våra kunder, deras kunder och leverantörer, medarbetare och kollegor, ja alla vill ju veta.

För att få svart på vitt och för att gå från "tro till att veta" har BK Travel Solutions lanserat ett mätverktyg där hårddata förvandlas till matnyttig detaljinformation som ligger till grund för planering av framtida events och arrangemang. Via utvärderings-modulen mäter vi helt enkelt effekten av upplevelsen och därmed investeringen i densamma.

Innehållet i ett möte ska tillgodose två huvudsakliga behov;

 • R.O.I (Return On Investment) - Är investeringen klok och betalar den sig?
 • KPJ (Kul På jobbet) - Deltagarna ska uppleva ett engagemang i form av inspiration och glädje

Läs mer på;

http://projektwebb.bktravelsolutions.se/default/utvardering/