BK Travel Solutions jobbar målmedvetet för att skapa de bästa förutsättningar för säkra och trygga event. Vi tar del av såväl svenska som internationella myndigheters, organs och organisationers regler, lagar, riktlinjer, föreskrifter och rekommendationer för att minimera smittspridningen av Covid-19. Allt för att kunna förmedla korrekt och uppdaterad information till partners, kunder och leverantörer så att vi tillsammans kan göra riskbedömningar som leder till trygga och säkra resor och arrangemang för alla inblandade parter.

Vi redovisar nedan ett antal punkter som berör våra produkter och tjänster. Dessa är baserade på de riktlinjer som gäller samt våra rekommendationer och lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19.

Företagsevent

  • Arrangera hybrid-event med max 8 personer på flera olika anläggningar och koppla upp och ihop er digitalt.
  • FHM:s riktlinjer och rekommendationer för att begränsa smittspridning gäller dock (hygien, social distansering etc.)

Rekommendationer

  • Minska smittspridning genom bl. a social distansering
  • Skapa en trygg och säker miljö för alla berörda parter - kollegor, värdar, personal, partners, sponsorer & leverantörer
  • Håll er uppdaterade kring och följ FHM:s riktlinjer och rekommendationer
  • Gör en riskbedömning och vidta eventuella åtgärder
  • Tag hjälp av en professionell partner som kan bevaka utvecklingen och avlasta er genom projektledning och projektkoordinering